• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach

   Szkoła Podstawowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spdabki.pl/.

   • Data publikacji strony internetowej:
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

   Status pod względem zgodności z ustawą

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

   • Deklarację sporządzono dnia:
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiesława Grabińska.
   • E-mail: sekretariat@spdabki.pl
   • Telefon: 943148623

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Darłowo
   • Adres: Dąbrowskiego 4
   • E-mail: poczta@ugdarlowo.pl
   • Telefon: 943446301

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

   Do siedziby Szkoły Podstawowej im. Ratowników Morskich w Dąbkach można dojechać samochodem lub autobusem i busem. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 400 metrów.

   Wokół siedziby nie obowiązuje strefa płatnego parkowania.

   Opis ogólny budynku pod adresem Dabki, ul. Darłowska 6

   Budynek: Szkoła Podstaowowa im. Ratowników Morskich w Dąbkach, ul. Drałowska 6, 76-156 Dąbki

   Do budynku prowadzi 1 wejście- główne

   W budynku głównym znajduje się stołówka szkolna i połączona łącznikiem sala gimnastyczna.

   Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dziwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

   Na parkingu szkolnym znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

   Budynek nie ma windy.

   Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszcenia tylko na parterze szkoły.

   Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na patrerze po prawej stronie od wejścia głównego.

   Do budynku i wszystkich jego pomieszceń można wejść z psem asystującycm i psem przewodnikiem.

   W dudynku nie ma pętli indukcyjnych.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

   Sala gimnastyczna jest budynkiem parterowym połączonym łącznikiem z budynkiem szkoły.

    

    

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Dąbkach
    • sekretariat@spdabki.pl
    • 94-314-86-23 509-698-416
    • ul. Darłowska 6, 76-156 Dąbki 76-150 Darłowo Dąbki Poland
    • hubert.paszkiewicz@spdabki.pl
   • Logowanie